Mã số : 60/2010/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2010-09-30
Tệp đính kèm: