Mã số : 43/2009/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2009-03-19
Tệp đính kèm: