Mã số : 07/2008/TTLT-BCT-BNV
Tên văn bản: Thông tư liên tịch về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Văn Tuấn - Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2008-05-28
Tệp đính kèm: