Mã số : 41/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-12-30
Tệp đính kèm: