Mã số : 40/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-12-30
Tệp đính kèm: