Mã số : 29 /2008/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu và Thương mại Biên giới
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2008-03-14
Tệp đính kèm: