Mã số : 19/2008/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng
Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 2008-03-14
Tệp đính kèm: