Mã số : 08/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 08⁄2013⁄NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý thị trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2013-01-10
Tệp đính kèm: