Mã số : 24/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-11-30
Tệp đính kèm: