Mã số : 299/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Kinh doanh Rượu
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 2017-11-15
Tệp đính kèm: