Mã số : 43/2012/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư số 43⁄2012⁄TT-BCT quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Thủy điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 2012-12-27
Tệp đính kèm: