Mã số : 07/2016/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Thành lập Văn phòng đại diện
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2016-01-25
Tệp đính kèm: