Mã số : 46/2012/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư số 46⁄2012⁄TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45⁄2012⁄NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực Khuyến công
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải
Ngày ban hành: 2013-01-10
Tệp đính kèm: