Mã số : 1015/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1015⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 2022-08-30
Tệp đính kèm: