Mã số : 174-KH/ĐU
Tên văn bản: Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng bộ Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công thương
Người ký: Lê Xuân Tiến
Ngày ban hành: 2022-11-01
Tệp đính kèm: