Mã số : 175-KH/ĐU
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ⁄TW, ngày 16⁄6⁄2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng bộ Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công thương
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2022-11-08
Tệp đính kèm: