Mã số : 53/2019/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148⁄2016⁄TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 2019-08-20
Tệp đính kèm: