Mã số : 31/2020/TT-BCT
Tên văn bản: Thoog tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13⁄2018⁄TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ để sản xuất VLNCN
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2020-11-30
Tệp đính kèm: