Mã số : 148/2016/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 2022-08-14
Tệp đính kèm: