Mã số : 18/2022/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2022-05-16
Tệp đính kèm: