Mã số : 28/2021/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 28⁄2021⁄NĐ-CP ngày 26⁄3⁄2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2021-03-26
Tệp đính kèm: