Mã số : 130-KH/BCĐ
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng bộ Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công Thương
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2022-03-03
Tệp đính kèm: