Mã số : 421/TB-BCĐ ISO
Tên văn bản: Thông báo đánh giá rủi ro và kế hoạch giải quyết rủi ro, cơ hội năm 2022 Sở Công Thương
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2022-03-01
Tệp đính kèm: