Mã số : 05/2022/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Quản lý Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 2022-02-18
Tệp đính kèm: