Mã số : 320/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2022-02-17
Tệp đính kèm: