Mã số : 03/2022/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư số 03⁄2022⁄TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Quản lý Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Văn Sứng
Ngày ban hành: 2022-01-28
Tệp đính kèm: