Mã số : 23/2021/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 2021-12-15
Tệp đính kèm: