Mã số : 35/2010/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2010-11-12
Tệp đính kèm: