Mã số : 119-KH/ĐU
Tên văn bản: Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Đảng ủy Sở Công Thương sau kiểm điểm năm 2021
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng bộ Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công Thương
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2022-01-04
Tệp đính kèm: