Mã số : 63/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết phê duyệt nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Quản lý Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2020-05-07
Tệp đính kèm: