Mã số : 471/BC-UBND
Tên văn bản: Báo cáo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
Loại văn bản: Báo cáo
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2022-01-04
Tệp đính kèm: