Mã số : 114-CTr/ĐU
Tên văn bản: Chương trình Công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương năm 2022
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng bộ Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công thương
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2021-12-23
Tệp đính kèm: