Mã số : 118-KH/ĐU
Tên văn bản: Kế hoạch Đảng ủy Sở công Thương thực hiện Kết luận 01-KL⁄TW năm 2022
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng bộ Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công thương
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2021-12-27
Tệp đính kèm: