Mã số : 117-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch Đảng ủy Sở Công Thương thực hiện KL 01-KL⁄TW giai đoạn 2021-2025
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng bộ Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công thương
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2021-12-27
Tệp đính kèm: