Mã số : 116-CTr/UBKTĐK
Tên văn bản: Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Sở Công Thương năm 2022
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng bộ Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Công Thương
Người ký: Lê Xuân Tiến
Ngày ban hành: 2021-12-24
Tệp đính kèm: