Mã số : 1538/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh khí thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2021-11-22
Tệp đính kèm: