Mã số : 14/2021/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Quản lý Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 2021-10-29
Tệp đính kèm: