Mã số : 1971/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2021-2030
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn sỹ Chín
Ngày ban hành: 2021-11-02
Tệp đính kèm: