Mã số : 1450/STTTT-TTBCXB
Tên văn bản: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông
Người ký: Nguyễn Minh Hiệu
Ngày ban hành: 2021-09-28
Tệp đính kèm: