Mã số : 2791/UBND-KSTT
Tên văn bản: V⁄v đẩy mạnh và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2021-09-08
Tệp đính kèm: