Mã số : 06/2021/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16⁄2014⁄TT-BCT ngày 29⁄5⁄2014 ngày 29⁄5⁄2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Quản lý giá bán điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 2021-08-06
Tệp đính kèm: