Mã số : 05/2021/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Quản lý an toàn điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 2021-08-05
Tệp đính kèm: