Mã số : 03/2021/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Quản lý Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 2021-06-11
Tệp đính kèm: