Mã số : 1068/TB-SCT
Tên văn bản: Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2021-06-23
Tệp đính kèm: