Mã số : 1073/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ⁄TU, ngày 15⁄3⁄2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2021-06-24
Tệp đính kèm: