Mã số : 22/2021/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 07⁄2019⁄QĐ-UBND ngày 27⁄5⁄2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2021-06-22
Tệp đính kèm: