Mã số : 1717/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ( PCI ) tỉnh lai Châu năm 2021.
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2021-06-16
Tệp đính kèm: