Mã số : 919/QĐ-SCT
Tên văn bản: Quyết định ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Công thương tỉnh Lai Châu năm 2021
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2021-06-02
Tệp đính kèm: