Mã số : 2232/CAT-PC06
Tên văn bản: Vv sao gửi TB kết luận của Phó thủ tướng tại HN tổng kết ĐA tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư gđ 2013 -2020
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Phan Thành Bá
Ngày ban hành: 2021-06-03
Tệp đính kèm: