Mã số : 633/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản về cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2021-06-03
Tệp đính kèm: